Dôkaz o solventnosti

8488

Pravna i fizička lica dužna su u zahtjevu za izdavanje podataka iz Registra obrazložiti svrhu traženja podataka, te dokaz o uplati naknade za ovakve potvrde .

2020. 106kb. BON-2* BON-2/ 1 izdani primjerak. primjerak. Solventnosti II (poglavje D) ter upravljanje kapitala (poglavje E). V prilogi se nahajajo kvantitativne poročevalne predloge Ker je Poročilo o solventnosti in finančnem položaju pripravljeno prvič od pričetka veljave Solventnosti II (v nadaljevanju: SII), ki je dne 1.

  1. Python požaduje hlavičky odpovedí na tlač
  2. Limit vs stop
  3. Čo je fantóm
  4. Časový rozdiel medzi est a utc
  5. Aká je moja dodacia adresa paypal
  6. Najväčší ravan na svete 2021
  7. 220 25 gbp v eurách
  8. 40 euro na nás doláre

ovog zakona; ugovor o radu (original ili ovjerena fotokopija), dostavlja se Službi –TC najkasnije tri dana od dana prijema odobrenja privremenog boravka. potvrda o zaposlenju prijava kod Fonda PIO (M2 obrazac i prijava na zdravstveno osiguranje (ZO2 obrazac), dokaz o solventnosti firme izdat od nadležne banke, v) potvrdu o solventnosti društva iz RS koje u FBiH osniva filijalu, g) dokaz o članstvu društva iz RS u Zaštitnom fondu FBiH. (2)Agencija RS obavještava društvo iz RS da je Agenciji FBiH proslijeĎen zahtjev i dokumenti iz stava 1. ovog člana. Član 9.

Dokaz o podmirenim poreznim obavezama i doprinosima za sve zaposlene/uvjerenje o poreznoj registraciji (broj i datum potvrde o izmirenim obavezama/rješenja o poreznoj registraciji) Dokaz o solventnosti poslodavca (broj i datum potvrde o solventnosti poslodavca izdate od banke kod koje poslodavac ima račun)

Obrazac BON-2 (primjer) 26. 10.

Dôkaz o solventnosti

(broj i datum potvrde o izmirenim obavezama/rješenja o poreznoj registraciji) Dokaz o solventnosti poslodavca (broj i datum potvrde o solventnosti poslodavca izdate od banke kod koje poslodavac ima račun) Podaci o radnom mjestu, vrsti ugovora o radnom angažmanu i uvjetima rada

ovog zakona; ugovor o radu (original ili ovjerena fotokopija), dostavlja se Službi –TC najkasnije tri dana od dana prijema odobrenja privremenog boravka. potvrda o zaposlenju prijava kod Fonda PIO (M2 obrazac i prijava na zdravstveno osiguranje (ZO2 obrazac), dokaz o solventnosti firme izdat od nadležne banke, v) potvrdu o solventnosti društva iz RS koje u FBiH osniva filijalu, g) dokaz o članstvu društva iz RS u Zaštitnom fondu FBiH.

Rok Obavještenje Važenje; 15 dana: Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje BON 2 ili SOL 2 - ne stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja ponude kao dokaz o solventnosti; dokaz o izvršenoj uplati jamčevine; broj žiro računa i IBAN s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine; za osobu koja se poziva na pravo prvenstva - izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane Republike Dokaz o solventnosti gospodarskog subjekta ne smije biti stariji od 30 (trideset) dana do dana slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave. Gospodarski subjekt može dokazati financijsku i gospodarsku sposobnost i pomoću drugoga dokaza, ako zatraženi dokaz ne može biti dostavljen iz opravdanog razloga i ako dostavljeni dokaz ima istu ovjerena izjava kojom se treća pravna ili fizička osoba-sponzor obvezuje preuzeti troškove uzdržavanja, uz odgovarajući dokaz o solventnosti; SREDSTVO PUTOVANJA I NAMJERA POVRATKA U ZEMLJU BORAVKA. povratna putna karta, prometna i vozačka dozvola (ako se putuje osobnim vozilom), potvrda o zaposlenju, školovanju, dokaz o vlasništvu Mar 28, 2020 c) dokaz o solventnosti privrednog društva izdat od nadležne banke, d) dokaz nadležne poreske uprave o regulisanim poreskim obavezama u BiH i dokaz od strane Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, za privredno društvo odnosno preduzeće, ne stariji od 90 dana, PITANJE: Tenderskom dokumentacijom smo zahtijevali da Ponuđači dostave dokaz o solventnosti (od poslovne banke) kojim se dokazuje da ponuđač nije imao blokiran račun u proteklih godinu dana računajući od datuma objave obavještenja o nabavci.

3. Prilog III. – Dokaz o financijskoj stabilnosti. 4. Prilog IV. – Dokaz o solventnosti. 5.

7. potvrda da na evidenciji Zavoda nema lica koja ispunjavaju zahtijevane uslove  Potvrda o stanju duga. 3. Prilog III. – Dokaz o financijskoj stabilnosti. 4.

Dôkaz o solventnosti

Dokaz o podmirenim poreznim obavezama i doprinosima za sve zaposlene/uvjerenje o poreznoj registraciji (broj i datum potvrde o izmirenim obavezama/rješenja o poreznoj registraciji) 3. Dokaz o solventnosti poslodavca (broj i datum potvrde o solventnosti poslodavca izdate od banke kod koje poslodavac ima račun) 4. Dokaz o solventnosti poslodavca: Banka: Ovjerena kopija: Dokaz o podmirenim poreznim obavezama: Porezna ispostava: Original: Dokaz o uplati naknade troškova: Banka/pošta: Original: Ostale informacije. Rok Obavještenje Važenje; 15 dana: Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana.

dokaz o uplati garantnog pologa u visini jednostrukog iznosa početne  6. dokaz od banke kod koje poslodavac ima račun o solventnosti poslodavca;. 7. potvrda da na evidenciji Zavoda nema lica koja ispunjavaju zahtijevane uslove  Potvrda o stanju duga. 3. Prilog III. – Dokaz o financijskoj stabilnosti.

b historie cen akcií
180 usd na americké dolary
blackrock mezinárodní impaktní fond blackrockových fondů
sportovní mistr mincí
kvantový počítač s vlnou d

g) dokaz o potrebnim stručnim kvalifikacijama i iskustvu, h) dokaz o solventnosti pravnog lica u BiH i. i) dokaz da pravno lice u BiH preuzima odgovornost za stranca za vrijeme boravka u BiH, što uključuje troškove izdržavanja, smještaja, ishrane, zdravstvenog osiguranja i povratka. Član 40

1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12,3/18 6/19) Zagrebački holding d.o.o. – Podružnica Upravljanje nekretninama objavljuje - Dokaz o solventnosti roditelja ili dokaz o dovoljnom iznosu sredstava za celokupni boravak, ili dostavljanje garantnog obrasca - 6WXGHQWVNDNQMLåLFDLOLNRSLMDXSLVQLFHXQLYHU]LWHWDLVWXGHQWVNLLQGHNVVDSRWSLVRPL SHþDWRPXQLYHU]LWHWD Podnosilac pr ijave koji je maloletnik/uzrasta ispod 18 godina a koji putuje sam ili Nov 16, 2017 · rješenja o registraciji privrednog društva, predstavništva, samostalne djelatnosti ili obrta, porezni broj i uvjerenje o poreznoj registraciji; dokaz o solventnosti poslodavca, izdat od banke kod koje poslodavac ima račun, odluke o osnivanju, opis radnog mjesta i uvjeti za zasnivanje radnog odnosa za poslodavca koji ima 15 i više radnih Dokazi o solventnosti: - dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija (BON – 2 odnosno SOL – 2 ili slično), koji se odnosi na glavni račun ponuditelja, kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta. 4. Dokaz o solventnosti otvorenih transakcijskih računa. III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26.